Bangalore Development Authority - Heading
Bangalore Development Authority - Heading
  • Bangalore Development Authority - BDA Logo

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ

ಮುಖಪುಟ | ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ

#ಹೆಸರುಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ.ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಡಾ. ಎಚ್ ಆರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಆಯುಕ್ತರು
3 ಡಾ. ವಾಸಂತಿ ಅಮರ್ ಬಿ ವಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
4 ಡಾ. ಎಚ್ ಆರ್ ಶಾಂತರಾಜಣ್ಣ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು
5 ಸುಮಾ ಜೆ (ಪ್ರಭಾರ) ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು
6 ಎಸ್ ಎಂ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು
7 ಶಿವರಾಜು ಪಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ)
8 ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
9 ಡಾ. ಗಿರೀಶ. ಎಲ್.ಪಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
10 ಎನ್ ಆರ್ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
11 ಬಿ ಎಸ್ ಬಸಂತಿ ಅಪರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
12 ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಎನ್ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
13 ಡಾ.ಗೀತಾ ಎನ್ ಆರ್ ವಿಶೇಷ ಅಪರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
14 ಎನ್ ಆರ್ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ(ಪ್ರಭಾರ) ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-2
15 ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಎನ್(ಪ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕಆಯುಕ್ತರು
16 ಚಿದಾನಂದ ಎನ್ ಎಸ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1
17 ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2
18 ಎಚ್ ಎನ್ ಶಿವೇಗೌಡ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3
19 ರಾಜು ಬಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-4
20 ಎನ್. ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
21 ಡಾ. ಗಿರೀಶ. ಎಲ್.ಪಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 
22 ಬಿ ಎ ಶಿವಾನಂದ (ಪ್ರಭಾರ) ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-1
23 ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-2
24 ಬಿ ಎ ಶಿವಾನಂದ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-3
25 ಎನ್ ದೇವಾನಂದ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-4
26 ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-5
27 ಎಚ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ ಚೌಧರಿ ಉಪ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
28 ಕೆ. ಅಶೋಕ್‍ಕುಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪೂರ್ವ)
29 ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ. ಸಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)
30 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಉತ್ತರ)
31 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಚ್ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ದಕ್ಷಿಣ)
32 ಮಹಾದೇವ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ)
33 ದೇವಾನಂದ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)
34 ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲಂಕಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ)
35 ಪಿ.ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ)
36 ಬಿ ಎ ಮುಚಂಡಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ -1