Bangalore Development Authority - Heading
Bangalore Development Authority - Heading
  • Bangalore Development Authority - BDA Logo

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆ

ಮುಖಪುಟ | ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆ

#ಹೆಸರುಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಬೆಂ.ಅ.ಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
2 ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು , ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.
3 ಶ್ರೀ.ಡಾ. ಎಚ್ ಆರ್ ಮಹಾದೇವ್ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂ.ಅ.ಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
4 ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಂ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ , ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು,ಬೆಂಅಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
5 ಶ್ರೀ.ಡಾ. ಎಚ್ ಆರ್ ಶಾಂತರಾಜಣ್ಣ , ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು,ಬೆಂಅಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
6 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಮಾ ಜೆ (ಪ್ರಭಾರ) ನಗರ ಯೋಜಕ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಅಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
7 ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ, ಭಾಆಸೇ., ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ
8 ಶ್ರೀ. ಸಿ ಶಿಖಾ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ.
9 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಸಾವಿತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
10 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಆಯುಕ್ತರು,ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.